در آستانه ی بیست و نهمین سال فعالیت فرهنگی -آموزشی مجتمع دخترانه غیردولتی ثامن نور توس (وقف عام) پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در کلیه مقاطع آغاز شد.

مقطع دبستان (دوره ی اول)